Reflexní terapie

Reflexní terapie – pro zdraví a krásu

Filozofie reflexní terapie

Reflexní terapie se zabývá působením na reflexní body na nohou a rukou, které se vztahují k různým částem těla. Její přístup je holistický, tzn. Že bere v úvahu celého člověka a nejen jednotlivé příznaky nebo momentální stav. Terapie přihlíží k tělesným, citovým a duševním faktorům i k prostředí, kde člověk žije. Vychází ze zásady, že potřebujeme být ve všech uvedených oblastech vyrovnaní, abychom byli fit a zdraví. Reflexní terapie je velice uvolňující postup, který člověku pomáhá oprostit se od negativního napětí a udělat si sám pro sebe čas.

Reflexní terapie je jako akupunktura a další východní terapie založená na teorii, podle níž zdraví závisí na toku energie v těle. Tato energie potřebuje volně plynout svými drahami (meridiány nebo zónami), ale vlivem stresu, napětí, nemoci nebo traumatu se může někdy zbrzdit a člověk se pak cítí sklesle a je náchylnější k nemocem.

Reflexologové věří, že působení na hlavní meridiány na nohou a rukou odblokuje energetické dráhy a povzbudí přirozenou hojivou schopnost těla. Když se zastavená energie odblokuje a znovu rozproudí, vrátí se i zdraví. Tento stav se nazývá homeostáze.

Působení reflexní terapie

Reflexní terapie snižuje stres a uvolňuje negativní napětí. Mnoho tělesných potíží může být důsledkem vnějšího tlaku a napětí. Cílem sezení, které trvá 45 -60 minut, je pomoci klientovi, aby se uvolnil. Svaly povolí, krev nerušeně koluje a zásobuje živiny kyslíkem a živinami. Výsledkem by měl být pocit klidu a zároveň osvěžení. Jste-li uvolnění, všechno ve vás pracuje lépe. Lépe spíte, takže načerpáte více energie do dalšího dne. Cítíte se dobře a díky tomu se cítí dobře i lidé kolem vás a každodenní úkoly se dají zvládnout s nadšením.

Energetické zóny

Reflexologové pracují s deseti energetickými zónami, které se táhnou celým tělem. Jsou přesvědčeni, že jakákoliv disharomie, která naruší tok energie určitou zónou, ovlivní správné fungování jiných částí těla ležících ve stejné zóně.

Podélné zońy : Oběma stranami těla probíhá pět podélných energetických zón. Táhnou se od špiček prstů u nohou k vrcholku hlavy a odšpček prstů u rukou k vrcholku hlavy. Představují energetické zóny.

Příčné zóny : Tyto zóny probíhají horizontálně napříč nohama a rukama a odpovídají různým částem těla.Když si promítnete do tvaru své ruky nebo nohy tvar celého těla, uvidíte, že pro ramena je nahoře, zóna pro bránici je ve střední části nad pasem a zóna pro pánev je u paty nebo zápěstí. Stanovení příčných zón nám usnadní lokalizaci reflexních bodů. Například játra leží na pravé straně nahoře v břišní dutině nad pasem a pod bránicí. Reflexní bod jater se tedy nachází na pravé noze nebo ruce mezi linií bránice a pasu.

Zanechte vzkaz

You must be logged in to post a comment.