6.účinků masáží

1. Hlubší uvolnění – Jak se masírovaný v průběhu masáže uvolňuje, prohlubuje se činnost zpětnovazebného okruhu mezi nervovými zakončeními v kůži a mozku. V tomto okruhu probíhá výměna signálů, což dále vede k uvolnění těla a k prožívání pozitivnějších pocitů v mysli. To má zároveň nesmírně prospěšný účinek na celý nervový systém.
2. Lepší zdravotní stav kůže – Třením je zvyšováno teplo, dochází ke stimulaci jemné sítě vlásečnic v kůži a následně k intenzivnějšímu přísunu čerstvé krve do pokožky. Tím jsou kůži dodávány živné látky, odstraňovány škodliviny a je urychlena obnova buněk v jejich povrcho-vých vrstvách. Kůže se stává pružnější, poddajnější a měkčí.

3. Zlepšené dýchání – Při masáži konkrétních partií těla, jako je hrudní koš nebo záda, mohou masérovy pohyby pomoci uvolnit sevření klientova hrudního koše a klient poté často dýchá výrazně pomaleji a hlouběji.Dochází k tomu zcela spontánně a klienti bývají často překvapeni, když si uvědomí, jak povrchní a mělké bývá jejich běžné dýchání.Masáž pomáhá opětovnému obnovení optimálního způsobu dýchání a napomáhá tak odstranit či zmírnit potíže dýchacích cest, jako je astma nebo bronchitida.

4. Lepší trávení – Masáž, konkrétně partií břicha, pomáhá zlepšit průchod trávené potravy i jejích zbytků tlustým a tenkým střevem. Uklidňující aspekt masérových dotyků navíc uvolňuje emocionální napětí nebo úzkost,které často pociťujeme jako žaludeční nervozitu.Je překvapující, kolik napětí ukládáme v partiích břicha a právě z tohoto důvodu vyžaduje celá tato oblast velmi citlivou a uklidňující masáž.

5. Lepší odvádění toxických látek – Účinné odstraňování škodlivin z těla závisí na dobré činnosti lymfatického systému, jehož optimální funkčnost úzce souvisí s dobrým krevním oběhem. Pravidelné masážní procedury mají prospěšný účinek na partie těla, v nichž se toxické látky hromadí, jako jsou lýtka, stehna nebo hýždě. V těchto částech těla mají toxické látky tendenci ukládat se a hromadit jako tuky v podobě tzv. celulitidy.

6. Lepší krevní oběh – Masáž stimuluje vlákna svalové tkáně, přivádí do nich čerstvou krev a současně odvádí nahromaděné přebytečné škodliviny. Prohřátí tkáně a lepší krevní oběh současně pomáhají uvolnit bolestivé nebo zatuhlé partie a tak usnadňují a zvyšují pohyblivost těla. Masér ho pociťuje jako teplo nebo horko pod svými dlaněmi, klient pociťuje zvýšené prokrvování jako šimrání a mravenčení v kůži a ve svalech.